Hiệu Trưởng: Cô Lê Thị Thơm

Địa chỉ: Trường TH Ka Đô - Nghĩa Hiệp 1- Xã Ka Đô- Huyện Đơn Dương- Tỉnh Lâm Đồng

SĐT: 0633636080